نمایش دادن همه 2 نتیجه

جغجغه چوبی

125,000 تومان
_ چوب راش با کیفیت⁣⁣ _ پوشش گیاهی بر پایه روغن کتان، بدون هیچ گونه مواد و حلال شیمیایی(رنگ بلژیکی مونوکوت) ⁣⁣ _ طبق استاندارد تهیه اسباب بازی کودک اروپا ⁣⁣ _ جغجغه تک طرح ⁣⁣ _ بدون گوشه تیز و خطرناک⁣⁣

دندونی چوبی

85,000 تومان95,000 تومان
مشخصات دندونی الیرا⁣⁣ ⁣⁣ _ چوب راش با کیفیت⁣⁣ _ پوشش گیاهی بر پایه روغن کتان، بدون هیچ گونه مواد و حلال شیمیایی(رنگ بلژیکی مونوکوت) ⁣⁣ _ طبق استاندارد تهیه اسباب بازی کودک اروپا ⁣⁣ _دندونی در چهار طرح : جوجه، اسب، میکی، زرافه⁣⁣ _ بدون گوشه تیز و خطرناک⁣⁣